Browsing by Year "2001"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2001"

Sort by: Order: Results:

 • Author 羅蔚芊
  Lo, Wai-tsin
  Title Lin Shu fan yi de zhen zhen jia jia : xi fang ji fei zhou de xing xiang
  Lin Shu the translator : his truth and his lies : the images of the West and Africa
  林紓翻譯的真真假假 : 西方及非洲的形象
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2001
 • Author 王玲玲
  Wang, Lingling
  Title Han yu dong jie jie gou ju fa yu yu yi yan jiu
  Study of resultative constructions in Mandarin Chinese
  漢語動結結構句法與語義研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2001
 • Author Wang, Ying
  Title A study on the understanding of social work among members of the social work community in Mainland China : a case study on the system of civil affairs
  Dang dai Zhongguo da lu she hui gong zuo qun ti dui she hui gong zuo de li jie : Zhongguo da lu min zheng xi tong ge an yan jiu
  當代中國大陸社會工作群體對社會工作的理解: 中國大陸民政系統個案研究
  Department Dept. of Applied Social Studies
  Year 2001
 • Author 陳韻琴
  Chan, Wankam Janice
  Title A study of early translations of Sherlock Holmes in literary Chinese (1896-1916) : suspense and characterization
  Fu'ermosi zhen tan xiao shuo wen yan yi ben yan jiu (1896-1916) : xuan nian he ren wu su zao
  福爾摩斯偵探小說文言譯本研究 (1896-1916): 懸念和人物塑造
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2001

Quick Search

Browse

More Information