Browsing by Year "2002"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2002"

Sort by: Order: Results:

 • Author Wong, Sai-mai
  Title A validation study on the contextual memory test
  Department Multi-disciplinary Studies
  Dept. of Rehabilitation Sciences
  Year 2002
 • Author Chan, Wai-man
  Title Verbal communication of nurses in response to patients' and relatives' queries
  Department Multi-disciplinary Studies
  School of Nursing
  Year 2002
 • Author Zheng, Gang
  Title Vibration-based condition assessments of cables in cable-supported bridges
  Department Dept. of Civil and Structural Engineering
  Year 2002
 • Author Chan, Wing-wo Jay
  Title Visual functions before and after LASIK
  Department Dept. of Optometry and Radiography
  Year 2002
 • Author So, Charles
  Title Voluntary disclosure of segment information : a study on Hong Kong diversified companies
  Department Multi-disciplinary Studies
  Dept. of Accountancy
  Year 2002
 • Author Cheng, Cheong-kwai
  Title Waterproofing techniques & methodologies on repair of basement & superstructure construction
  Department Multi-disciplinary Studies
  Dept. of Civil and Structural Engineering
  Year 2002
 • Author Luk, Ching-yee Amy.
  Title Web-based legal advisory system
  Department Dept. of Computing
  Year 2002
 • Author Chuang, Siu-nam
  Title WebPADS : a Web proxy for actively deployable services
  Department Dept. of Computing
  Year 2002
 • Author Lo, Kam-chuen
  Title What makes an office building 'Grade A'?
  Department Multi-disciplinary Studies
  Dept. of Building Services Engineering
  Year 2002
 • Author Yu, Fung-ying
  Title Women's participation in community-based grassroots organizations : oppression or liberation?
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author Fan, Yiu-cheun Sunny
  Title Youth volunteering of children and youth centre : factors of the sustainability of volunteers
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 費梅萍
  Fei, Meiping
  Title "Yu kong sheng" yan zhong de xue xiao jiu pian jiao yu : xue xiao she hui gong zuo jie ru de fan si
  "預控生"眼中的學校糾偏敎育 : 學校社會工作介入的反思
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 韓小堅
  Han, Xiaojian
  Title A study on outsourcing in Shanghai hotel industry
  Shanghai jiu dian ye zi yuan wai bao yan jiu
  上海酒店業資源外包研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 郭偉和
  Guo, Weihe
  Title Zhongguo cheng shi she qu fa zhan yu ju min can yu de duo chong lun shu de she hui jian gou yan jiu
  中國城市社區發展與居民參與的多重論述的社會建構硏究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 李文軍
  Li, Wenjun
  Title Zhongguo da lu can jia sheng tai lu you huo dong you ke de sheng tai lu you yi shi cheng du yan jiu
  中國大陸參加生態旅遊活動遊客的生態旅遊意識程度研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 谷鵬
  Gu, Peng
  Title Zhongguo da lu dan ti fan dian shi shi guo ji pin pai jia jie zhan lue de yan jiu
  中國大陸單體飯店實施國際品牌嫁接戰略的研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 程俊
  Cheng, Jun
  Title Potential development of China's indigenous hotel chain
  Zhongguo ben tu jiu dian fa zhan lian suo de qian li
  中國本土酒店發展連鎖的潛力
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 劉天駒
  Liu, Tianju
  Title A Study on Compensation and its Sustainable Development Strategy in China Hotel Industry
  Zhongguo jiu dian ye ren li zi yuan xin chou zhuang kuang ji xin chou ke chi xu fa zhan ce lue
  中國酒店業人力資源薪酬狀況及薪酬可持續發展策略
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 董峰
  Dong, Feng
  Title Analysis of service quality in the hotel industry in China : difference of service qualtiy between international Chain hotels and domestic individual hotels
  Zhongguo jiu dian ye fu wu zhi liang fen xi : guo ji pin pai lian suo jiu dian he guo nei du li jing ying jiu dian zhi jian fu wu zhi liang de qu bie
  中國酒店業服務質量分析: 國際品牌連鎖酒店和國內獨立經營酒店之間服務質量的區別
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 張建強
  Zhang, Jianqiang
  Title Current situation of hotel supervisors' on-the-job training in Mainland China : cases of hotels in the Pearl River Delta
  Zhongguo jiu dian du dao yuan zai zhi pei xun xian zhuang : yi Zhujiang san jiao zhou jiu dian wei li
  中國酒店督導員在職培訓現狀 : 以珠江三角洲酒店為例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002

Quick Search

Browse

More Information