Browsing by Year "2002"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2002"

Sort by: Order: Results:

 • Author 韓小堅
  Han, Xiaojian
  Title A study on outsourcing in Shanghai hotel industry
  Shanghai jiu dian ye zi yuan wai bao yan jiu
  上海酒店業資源外包研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 郭偉和
  Guo, Weihe
  Title Zhongguo cheng shi she qu fa zhan yu ju min can yu de duo chong lun shu de she hui jian gou yan jiu
  中國城市社區發展與居民參與的多重論述的社會建構硏究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 李文軍
  Li, Wenjun
  Title Zhongguo da lu can jia sheng tai lu you huo dong you ke de sheng tai lu you yi shi cheng du yan jiu
  中國大陸參加生態旅遊活動遊客的生態旅遊意識程度研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 谷鵬
  Gu, Peng
  Title Zhongguo da lu dan ti fan dian shi shi guo ji pin pai jia jie zhan lue de yan jiu
  中國大陸單體飯店實施國際品牌嫁接戰略的研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 程俊
  Cheng, Jun
  Title Potential development of China's indigenous hotel chain
  Zhongguo ben tu jiu dian fa zhan lian suo de qian li
  中國本土酒店發展連鎖的潛力
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 劉天駒
  Liu, Tianju
  Title A Study on Compensation and its Sustainable Development Strategy in China Hotel Industry
  Zhongguo jiu dian ye ren li zi yuan xin chou zhuang kuang ji xin chou ke chi xu fa zhan ce lue
  中國酒店業人力資源薪酬狀況及薪酬可持續發展策略
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 董峰
  Dong, Feng
  Title Analysis of service quality in the hotel industry in China : difference of service qualtiy between international Chain hotels and domestic individual hotels
  Zhongguo jiu dian ye fu wu zhi liang fen xi : guo ji pin pai lian suo jiu dian he guo nei du li jing ying jiu dian zhi jian fu wu zhi liang de qu bie
  中國酒店業服務質量分析: 國際品牌連鎖酒店和國內獨立經營酒店之間服務質量的區別
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 張建強
  Zhang, Jianqiang
  Title Current situation of hotel supervisors' on-the-job training in Mainland China : cases of hotels in the Pearl River Delta
  Zhongguo jiu dian du dao yuan zai zhi pei xun xian zhuang : yi Zhujiang san jiao zhou jiu dian wei li
  中國酒店督導員在職培訓現狀 : 以珠江三角洲酒店為例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 吳建紅
  Wu, Jianhong
  Title Qi ye wen hua dui Zhongguo da lu jiu dian ye jing zheng li de ying xiang: yi Hunan Sheng wu xing ji jiu dian wei li
  企業文化對中國大陸酒店業競爭力的影響: 以湖南省五星級酒店為例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 陸凱蓓
  Lu, Kaibei
  Title Nei di gong min chu jing lu you de dong ji ji qi ying xiang yin su fen xi : yi Hangzhou gong min chu jing Tai Gang Ao you wei li
  內地公民出境旅遊的動機及其影響因素分析 : 以杭州公民出境泰港澳遊為例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 史柏年
  Shi Bainian
  Title Cheng shi er dai yi min de zhi ye qi wang yu she hui gong zuo de hui ying
  城市二代移民的職業期望與社會工作的回應
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 史鐵爾
  Shi, Tie'er
  Title Da lu yuan she lao ren de she hui zhi chi wang luo yan jiu : Hunan Sheng "Changsha Shi Guihua Cun lao ren gong yu" lao ren ge an fen xi
  大陸院舍老人的社會支持網絡硏究 : 湖南省"長沙市桂花村老人公寓"老人個案分析
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 許莉婭
  Xu, Liya
  Title Cong dan qin mu qin de zhu guan ren shi kan she hui zhi chi wang luo : Beijing 8 ge dan qin mu qin ge an yan jiu
  從單親母親的主觀認識看社會支持網絡 : 北京8個單親母親個案硏究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 張洪英
  Zhang, Hongying
  Title Cong zhuan ye she hui gong zuo de jiao du kan cheng shi ji ceng fu lian de fu wu gong zuo : yi "Zhi xin da sao" fu wu zhong xin wei li
  從專業社會工作的角度看城市基層婦聯的服務工作 : 以"知心大嫂"服務中心為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 方煉
  Fang, Lian
  Title Cong xiao e xin dai fu wu si kao Zhongguo she hui gong zuo zhu ren shi jian : yi Tianjin Shi fu lian "fu zhu xia gang nü gong zai jiu ye yu chuang ye xiao e xin dai xiang mu" wei li
  從小額信貸服務思考中國社會工作助人實踐 : 以天津市婦聯"扶助下崗女工再就業與創業小額信貸項目"為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 倪曉
  Ni, Xiao
  Title Competition and marketing strategy in China's hotel industry : a case study of high tariff hotels in Hangzhou
  Cong Hangzhou gao xing ji jiu dian kan Zhongguo jiu dian ye de jing zheng ji shi chang ce lue
  從杭州高星級酒店看中國酒店業的競爭及市場策略
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 范明林
  Fan, Minglin
  Title Cong zi zhu xing hu dong guan xi de jian li he fa zhan lun Zhongguo cheng shi she qu jian she : dui Shanghai Shi Shangsi she qu zhong xin de ge an yan jiu mu
  從自主性互動關係的建立和發展論中國城市社區建設 : 對上海市尚思社區中心的個案硏究目
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 劉志紅
  Liu, Zhihong
  Title Cong qing shao nian pian cha xing wei de chu li kan xue xiao she hui gong zuo de jie ru kong jian : Changsha Shi mou zhong xue de ge an yan jiu
  從靑少年偏差行為的處理看學校社會工作的介入空間 : 長沙市某中學的個案硏究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 汪海娟
  Wang, Haijuan
  Title Hangzhou cheng shi lu you xing xiang su zao de yan jiu
  杭州城市旅游形象塑造的研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002
 • Author 江浩
  Jiang, Hao
  Title Hangzhou Shi xing ji fan dian yuan gong xu yao
  杭州市星級飯店員工需要
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2002

Quick Search

Browse

More Information