Browsing by Degree "M.A."

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Degree "M.A."

Sort by: Order: Results:

 • Author Fan, Yiu-cheun Sunny
  Title Youth volunteering of children and youth centre : factors of the sustainability of volunteers
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 費梅萍
  Fei, Meiping
  Title "Yu kong sheng" yan zhong de xue xiao jiu pian jiao yu : xue xiao she hui gong zuo jie ru de fan si
  "預控生"眼中的學校糾偏敎育 : 學校社會工作介入的反思
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 郭偉和
  Guo, Weihe
  Title Zhongguo cheng shi she qu fa zhan yu ju min can yu de duo chong lun shu de she hui jian gou yan jiu
  中國城市社區發展與居民參與的多重論述的社會建構硏究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 孫立亞
  Sun, Liya
  Title Zhongguo she hui gong zuo jiao yu de zai xian yan jiu
  中國社會工作教育的再現研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 童敏
  Tong, Min
  Title Ge an fu dao mo shi de hou xian dai zhuan xiang : dui hua ge an fu dao mo shi tan suo
  個案輔導模式的後現代轉向 : 對話個案輔導模式探索
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 陳濤
  Chen, Tao
  Title Beijing wai lai di shou ru jia ting de sheng huo jing yan : yi ge zhu zhong zai "sheng yin" de yan jiu
  北京外來低收入家庭的生活經驗 : 一個注重在"聲音"的研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2003
 • Author 田玉?
  Tian, Yurong
  Title Wei fang gai zao yu chai qian zhong di shou ru jia ting gou fang hou zhi pin de ge an yan jiu : yi Beijing Shi wei fang gai zao yu chai qian de di shou ru jia ting zhu fang jing yan wei li
  危房改造與拆遷中低收入家庭購房後致貧的個案研究 : 以北京市危房改造與拆遷的低收入家庭住房經驗為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2006
 • Author 史柏年
  Shi Bainian
  Title Cheng shi er dai yi min de zhi ye qi wang yu she hui gong zuo de hui ying
  城市二代移民的職業期望與社會工作的回應
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 張默
  Zhang, Mo
  Title Cheng shi she qu lao nian zhi yuan fu wu yan jiu : yi Beijing Shi de Zizhu she qu wei li
  城市社區老年志願服務研究 : 以北京市的紫竹社區為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2006
 • Author 陳紅莉
  Chen, Hongli
  Title Cheng shi she qu tui xiu lao ren she hui zhi chi wang luo yan jiu : yi Hubei Sheng Wuhan Shi Ping an she qu tui xiu lao ren wei li
  城市社區退休老人社會支援網路研究 : 以湖北省武漢市平安社區退休老人為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 周沛
  Zhou, Pei
  Title Cheng shi pin min de sheng cun xian zhuang ji hu sheng yu she hui jiu zhu zhi du de xiu zheng ji mi he
  城市貧民的生存現狀及呼聲與社會救助制度的修正及彌合
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 史鐵爾
  Shi, Tie'er
  Title Da lu yuan she lao ren de she hui zhi chi wang luo yan jiu : Hunan Sheng "Changsha Shi Guihua Cun lao ren gong yu" lao ren ge an fen xi
  大陸院舍老人的社會支持網絡硏究 : 湖南省"長沙市桂花村老人公寓"老人個案分析
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 楊靜
  Yang, Jing
  Title Nu xing jia ting gong zuo zhe xing bie guan nian dui jia ting fu wude ying xiang : fu lian "wu hao wen ming jia ting" huo dong ge an yan jiu
  女性家庭工作者性別觀念對家庭服務的影響 : 婦聯"五好文明家庭"活動個案研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2003
 • Author 丁美方
  Ding, Meifang
  Title Ta men wei shen me bu li kai : dui Guangzhou Shi fu lian shou nue fu nu shang fang ge an de yan jiu
  她們為什麼不離開: 對廣州市婦聯受虐婦女上訪個案的研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 鄢勇兵
  Yan, Yongbing
  Title Ruo zhi zhe mu qin de zhao gu jing yan : yi Beijing Shi 9 ge ruo zhi cheng ren de mu qin wei li
  弱智者母親的照顧經驗 : 以北京市9個弱智成人的母親為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 矯揚
  Jiao, Yang
  Title Cong Jiujinshan mo shi dao tie ying mo shi : dui yi liao xi tong gan yu jia ting bao li yi xiang shi qian de fan si
  從三藩市模式到鐵管模式 : 對醫療系統干預家庭暴力一項實踐的反思
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 許莉婭
  Xu, Liya
  Title Cong dan qin mu qin de zhu guan ren shi kan she hui zhi chi wang luo : Beijing 8 ge dan qin mu qin ge an yan jiu
  從單親母親的主觀認識看社會支持網絡 : 北京8個單親母親個案硏究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 張洪英
  Zhang, Hongying
  Title Cong zhuan ye she hui gong zuo de jiao du kan cheng shi ji ceng fu lian de fu wu gong zuo : yi "Zhi xin da sao" fu wu zhong xin wei li
  從專業社會工作的角度看城市基層婦聯的服務工作 : 以"知心大嫂"服務中心為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 方煉
  Fang, Lian
  Title Cong xiao e xin dai fu wu si kao Zhongguo she hui gong zuo zhu ren shi jian : yi Tianjin Shi fu lian "fu zhu xia gang nü gong zai jiu ye yu chuang ye xiao e xin dai xiang mu" wei li
  從小額信貸服務思考中國社會工作助人實踐 : 以天津市婦聯"扶助下崗女工再就業與創業小額信貸項目"為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 何昕
  He, Xin
  Title Cong she hui jiao se shi jue kan gu can er tong jia ting ji yang : yi Guiyang Shi jia ting ji yang mo shi yan jiu wei li
  從社會角色視覺看孤殘兒童家庭寄養: 以貴陽市家庭寄養模式研究為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005

Quick Search

Browse

More Information